НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет біотехнології і біотехніки

 

Кафедра промислової біотехнології

 

На правах рукопису

 УДК 577.213.3

“Допущено до захисту”

Зав. кафедрою к.б.н., доц.

Шинкаренко Л.М.

__________

АТЕСТАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

“Використання методів ДНК-аналізу для діагностики моногенних спадкових захворювань”

за спеціальністю 8.091607 – Біотехнологія

Виконавець роботи

магістрант

Островной Денис Володимирович

____________

Науковий керівник:

д. б. н., проф.

О. М. Дуган

____________

 

Керівник

д. б. н., проф.

Л.А. Лившиц

____________

 

Київ 2004