Ефективне використання ресурсів у галузі охорони здоров’я: що для цього треба?

Ukraine
Ответить
News
Сообщения: 2113
Зарегистрирован: 10 июн 2014 20:49

Ефективне використання ресурсів у галузі охорони здоров’я: що для цього треба?

Сообщение News » 10 июл 2014 22:09

Ефективне використання ресурсів у галузі охорони здоров’я: що для цього треба?

Доступність лікарських засобів та отримання якісної медичної допомоги для населення України — одне з найгостріших питань системи охорони здоров’я. Адже держава не в змозі виділити достатньо коштів для забезпечення якісного та доступного лікування. Крім того, діюча модель системи охорони здоров’я не дозволяє ефективно використовувати виділені грошові ресурси. Така ситуація свідчить про необхідність кардинальних змін системи охорони здоров’я. Як можна вирішити проблему доступності належної медичної допомоги, яка останнім часом набула драматичного для суспільства і держави характеру? Про це розповів кореспонденту «Щотижневика АПТЕКА» Костянтин Косяченко, президент громадської спілки «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я», заслужений працівник фармації України, доктор фармацевтичних наук.
— Костянтине Леонідовичу, в країнах Європейського Союзу широко використовують систему оцінки технологій охорони здоров’я, поясніть, будь ласка, що це за система і як її застосовують?
— Метою системи оцінки технології охорони здоров’я (Health Technology Assessment — HTA) є надання необхідних даних представникам системи охорони здоров’я, що приймають рішення на національному, регіональному та локальному рівнях. Завдяки HTA вирішується широкий спектр питань, зокрема, щодо визначення вартості лікарських засобів, послуг та інших продуктів в національних системах охорони здоров’я, розмірів відшкодування витрат на лікування населення з боку держави тощо. Її використовують для формування об’єктивної оцінки щодо впровадження, визначення місця, показників «витрати/ефективність» для нових технологій охорони здоров’я.
Слід зазначити, що поняття «технології охорони здоров’я» поширюється на лікарські засоби та імунобіологічні препарати, діагностичні методи, медичне обладнання, оперативні втручання, а також стандарти надання медичної допомоги. Таким чином, система HTA охоплює фактично всі елементи та процеси організації надання медичної допомоги.
— Чому, на Вашу думку, впроваджувати НТА необхідно саме зараз?
— В теперішніх умовах складної економічної ситуації у вітчизняній системі охороні здоров’я, дефіциту бюджету, коли виникла гостра потреба в раціональному використанні наявних обмежених ресурсів, HTA набуває особливої актуальності. У зв’язку з браком коштів в Україні останнім часом найчастіше відмічають застосування лікарських засобів з недоведеною ефективністю або застарілих методик, відбувається дублювання діагностичних досліджень, непоодинокі випадки невиправданого використання високовартісних технологій діагностики і лікування. Отже, не­ефективно використовують наявну ресурсну базу. Система HTA допомагає ефективніше розподілити ресурси та кошти для того, щоб гарантувати максимально корисне їх застосування.
— Чи пов’язана система НТА із впровадженням медичного страхування?
— Насправді впровадження повноцінного та ефективного медичного страхування без створення системи HTA неможливе. Адже для включення лікарського засобу або медичного обстеження до страхового (навіть мінімального) пакету усі учасники — страховик, страхувальник і держава, зацікавлені у доведенні економічної ефективності технології охорони здоров’я. При цьому важливим є співвідношення клінічної ефективності (на основі всесвітніх баз медичних даних) та економічної доцільності, а також прогнозування впливу реімбурсації вартості такої технології на бюджет країни.
За результатами дослідження, проведеного експертами HTA, та висновку про економічну ефективність технології держава приймає рішення про включення або відмову у включенні до страхового пакету технології, щодо якої було проведено дослідження.
— Які першочергові кроки, на Вашу думку, потрібно здійснити для впровадження системи ОТОЗ в Україні?
— Перш за все, підготувати законодавчу та нормативну базу для впровадження обов’язкового медичного страхування з урахуванням системи HTA як невід’ємної його частини. По-друге, необхідно провести масштабну інформаційну роботу серед фахівців галузі про систему HTA, заплановані заходи держави із впровадження обов’язкового медичного страхування тощо. По-третє, розробити модель HTA в Україні. Це може бути легка, складна або змішана модель.
На мою думку, в Україні доречно буде створити легку модель, яка передбачає проведення досліджень та підготовку звітів кваліфікованими агентствами, які представлені на ринку. В такій моделі держава не фінансує самостійно написання звітів, а лише приймає рішення за наданими їй на розгляд даними. Наступним кроком має стати навчання та підготовка спеціалістів у сфері HTA, які вже найближчим часом зможуть розпочати роботу з написання звітів з HTA.
— Що в Україні зроблено в напрямку розвитку системи НТА?
— Минулого року створена громадська спілка «Українське агентство з оцінки технології охорони здоров’я», яка займається пропагандою та впровадженням в Україні системи HTA. Також проведені дві міжнародні науково-практичні конференції з HTA.
Слід зазначити, що громадська спілка організовує і проводить цикли навчання з HTA за програмою по доказовій медицині, базах даних, пошукових системах, оцінці технологій охорони здоров’я, фармакоекономіці, ринковим підходам та ціноутворенню в Україні для підготовки експертів з написання звітів, інструкцій і стандартів на підставі систем HTA, EBM (Evidence Based Medicine), EBHC (Evidence Based Health Care).
Хочу наголосити, що навчання проводять європейські фахівці, які мають тривалий досвід роботи в цій сфері в країнах, де вже успішно працює система медичного страхування та HTA. Перша група українських експертів вже завершує навчання. В Міністерстві охорони здоров’я України вже створена робоча група з питань HTA. Є доручення віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань з цього приводу. Сподіваюся, що нарешті українська влада знайде час та приділить увагу перспективним і важливим напрямам, і не буде ходити у пітьмі, наосліп.
Система НТА допомагає ефективніше розподілити ресурси та кошти для того, щоб гарантувати максимально корисне їх застосування
Насамкінець, хочу зазначити, що під час засідання круглого столу «Аварійний вихід з медичної кризи в Україні» особливу увагу було акцентовано на раціональному використанні коштів, виділених на охорону здоров’я. Отже, вважаю, що власне система HTA зможе вирішити це питання як ніякий інший інструмент.
Сподіваємося, що реформування системи охорони здоров’я в цілому та фармації зокрема розпочнеться найближчим часом. HTA — це інструмент, який зможе надати відповіді не тільки на ситуативні питання, а й стратегічні.
Впровадження цієї системи в Україні і стандартизація підходів до її застосування дозволить державним органам управління в системі охорони здоров’я, лікувально-профілактичним закладам та фармацевтичній галузі оптимізувати використання наявних ресурсів, підвищити ефективність функціонування всієї системи, що позитивно позначиться на якості надання медичної допомоги громадянам України.

Ответить

Вернуться в «Украина»