Традиційні щоквартальні зміни ставки ПДВ: чого чекати операторам ринку медичних виробів у наступному кварталі?

Ответить
News
Сообщения: 2113
Зарегистрирован: 10 июн 2014 20:49

Традиційні щоквартальні зміни ставки ПДВ: чого чекати операторам ринку медичних виробів у наступному кварталі?

Сообщение News » 12 сен 2014 21:46

Традиційні щоквартальні зміни ставки ПДВ: чого чекати операторам ринку медичних виробів у наступному кварталі?

У черговий раз у складному для всіх 2014 р. після тривалих дискусій, обговорень, публічних заяв, емоційних баталій на громадському рівні Уряд України прийняв рішення, яким суттєво переформатував систему оподаткування операцій із ввезення та постачання на митну територію України медичних виробів.
Так, 3 вересня 2014 р. постановою КМУ № 410 затверджено Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7%. Пунктом 3 вказаної постанови КМУ передбачено, що вона набуває чинності з дня її опублікування.
Відповідно до п. 1 параграфу 31 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007 р. № 950, урядова постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування. Постанови КМУ публікуються в офіційних виданнях — Офіційному віснику України та газеті «Урядовий кур’єр».
Таким чином, враховуючи, що постанова КМУ № 410 опублікована в «Урядовому кур’єрі» від 10 вересня 2014 р., вона набула чинності з 00:00 10.09.2014 р. У свою чергу, це означає, що вже з 00:00 10.09.2014 р. постачання (у тому числі продаж через цілодобові аптечні заклади) має здійснюватися з урахуванням вимог, передбачених цією постановою.
До набуття чинності цією постановою в Україні оподаткування ПДВ операцій з ввезення та постачання на митній території України медичних виробів на законодавчому рівні ґрунтувалося на єдиному підході. Відповідно до постанови КМУ від 01.07.2014 р. № 216 знижена ставка ПДВ у розмірі 7% застосовувалася за прикладом оподаткування таких самих операцій з лікарськими засобами до всіх зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України та в передбаченому ним порядку медичних виробів, що цілком відповідає європейському досвіду, відображеному в Директиві 2006/112/ЕС. Тим самим, Урядом України було забезпечено рівні умови для здійснення господарської діяльності як імпортерів та дистриб’юторів медичних виробів, так і національних виробників, що оперують на території України.
Натомість, від 10 вересня на заміну європейському підходу в Україні починає діяти система оподаткування ПДВ операцій з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів за виключним та невідомим громадськості принципом. Адже ще на стадії громадського обговорення зазначеної постанови в тексті пояснювальної записки до проекту не було зазначено ані принципи, ані методи, за якими складався запропонований перелік.
Так, новий Перелік в прийнятій Урядом України редакції структурно складається за найменуванням медичних виробів та кодів УКТЗЕД, а також в більшості випадків з поєднанням позначки «*», що відповідно до постанови означає обов’язкову наявність відповідного маркування медичних виробів. Постанова та затверджений нею Перелік не мають обмеженого терміну дії.
На думку Асоціації «Оператори ринку медичних виробів», імперативно закріплений принцип кореспондування медичних виробів з кодами УКТЗЕД однозначно ускладнює адміністрування ПДВ для митних та податкових органів більшою мірою для медичних виробів вітчизняного виробництва при постачанні таких виробів, а також спричинить виникнення колізій та помилок при класифікації медичних виробів за УКТЗЕД щодо застосування зниженої ставки ПДВ, оскільки коди мають властивість часто змінюватися. До того ж може виникнути ситуація, за якої один і той самий медичний виріб залежно від присвоєного йому митними органами коду УКТЗЕД може бути ввезений на митну територію України як за зниженою, так і за повною ставкою ПДВ.
Перелік не містить таких медичних виробів, що необхідні для дітей (соски силіконові на пляшки для годування дітей, різні типи сосок, пелюшки для немовлят, підгузки (підгузники)), оскільки відповідно до підпункту 197.1.1 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, що має бути затвердженим КМУ, звільняється від оподаткування ПДВ. Однак, по-перше: на сьогодні не існує затвердженого такого переліку, а відомо, що він перебуває в стадії розробки проекту, що, як наслідок, автоматично призвело до застосування при ввезенні та постачанні таких медичних виробів на територію України за повною ставкою ПДВ у розмірі 20%; по-друге: зазначені вище медичні вироби, що масово використовуються для забезпечення життєдіяльності немовлят та дітей, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та в передбаченому ним порядку як медичні вироби, а не товари для дітей.
Таким чином, урядовці прийняли рішення збільшити кількість медичних виробів, операції з ввезення та постачання на територію України яких будуть обкладатися за повною ставкою ПДВ.
Окремо варто зазначити про хід громадського обговорення цього Переліку. Зокрема, Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» та Комітет з питань діяльності фармацевтичної галузі Громадської Ради при МОЗ України категорично не підтримували його, надавши відповідні аргументи та обґрунтування такої позиції.
Так, Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» неоднократно протягом останнього часу зверталася як до Уряду України, Президента України, профільного Комітету Верховної Ради України, так і до заінтересованих відомств, з якими ця постанова ще в стадії проекту потребувала погодження, зокрема, з проханням переглянути рішення про визнання такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 01.07.2014 р. № 216.
На нашу думку, введення в дію цього Переліку призведе до наступних негативних та невідворотних наслідків, зокрема:
1) для пересічного громадянина України та населення України:
зростання цін на медичні вироби (у тому числі медичні вироби для догляду за новонародженими: пелюшки, підгузки тощо), оскільки ПДВ є податком, який за своєю суттю лягає на плечі кінцевого споживача, що на фоні стрімкої девальвації гривні та росту інфляції, а також того факту, що з 01.07.2014 р. встановлюються зменшені соціальні виплати матерям при народженні дітей, що є неприпустимим та антисоціальним;
неможливість застосування інноваційних медичних виробів, оскільки в таких несприятливих умовах для ведення та започаткування бізнесу на території України зарубіжні компанії не будуть економічно зацікавлені ввозити та постачати інноваційні медичні вироби;
2) для операторів ринку медичних виробів — суб’єктів господарювання:
виникнення податкових спорів та порушення законодавства, оскільки відсутнє роз’яснення уповноважених органів щодо подальшого постачання тих медичних виробів де-юре за 20% ПДВ, які були ввезені на територію України за ставкою 7% і не увійшли в Перелік, що діє з 10 вересня 2014 р., що, в свою чергу, може призвести до блокування постачання таких медичних виробів включно до моменту надання компетентного роз’яснення уповноваженим на те відомством механізму оподаткування таких медичних виробів та проведення їх можливої переоцінки;
порушення стабільності ведення господарської діяльності та створення передумов, за яких неможливе здійснення бюджетного планування та прогнозування операторами ринку медичних виробів, що таким чином, порушує норму, закріплену в частині 2 статті 48 Господарського кодексу України, відповідно до якої держава сприяє розвитку малого підприємництва та створює необхідні умови для цього.
У свою чергу, Асоціація не залишається осторонь цієї нагальної проблеми та просить Уряд України переглянути прийняте рішення щодо затвердження Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 7%, постановою КМУ від 03.09.2014 р. № 410 та визнання такої, що втратила чинність, постанови КМУ від 01.07.2014 р. № 216.
Як альтернативний варіант Асоціація пропонує ініціювати внесення змін до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України з метою виключення словосполучення «за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України» задля уникнення непорозумінь та застосування єдиного підходу до оподаткування ПДВ медичних виробів за аналогією з лікарськими засобами. Із зазначеною ініціативою та відповідним проектом змін Асоціація вже звернулася до голови Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України Т.М. Бахтеєвої листом від 20 серпня 2014 р. № 70.
За матеріалами, наданими Асоціацією «Оператори ринку медичних виробів»

Ответить

Вернуться в «Государственное регулирование»