Підтвердження належності продукції до медичних виробів: лист Держлікслужби України

Ответить
News
Сообщения: 2113
Зарегистрирован: 10 июн 2014 20:49

Підтвердження належності продукції до медичних виробів: лист Держлікслужби України

Сообщение News » 19 июл 2014 15:52

Підтвердження належності продукції до медичних виробів: лист Держлікслужби України
Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» (далі — Асоціація) звернулася до Міністерства доходів і зборів України (далі — Міндоходів України) з проханням роз’яснити механізм нарахування ПДВ за операціями з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів у період з 01.07.2014 р. до 03.07.2014 р. у зв’язку зі зміною ставки ПДВ.
Натомість у Державної служби України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України) запитувалася інформація, що знаходиться у її володінні, щодо підтвердження належності продукції до медичних виробів одним з документів, визначених постановою КМУ від 01.07.2014 р. № 216 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків». Крім того, Асоціація просила повідомити про це в копії Міндоходів України.
У відповіді на запит Асоціації Держлікслужба України зазначила, що, враховуючи добровільність застосування Технічних регламентів щодо медичних виробів до 01.07.2015 р., обов’язковим документом, який підтверджує належність продукції до медичних виробів, є свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про його державну реєстрацію; необов’язковими документами є декларація про відповідність та заява про медичні вироби особливого призначення.
АСОЦІАЦІЯ «Оператори ринку медичних виробів»
Вих. від 03.07.2014 р. № 55
Міністерство доходів і зборів України
Державна служба України з лікарських засобів
Щодо механізму нарахування ПДВ за операціями з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів у період з 01.07.2014 р. до 03.07.2014 р. у зв’язку зі зміною ставки ПДВ
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Керуючись ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», від імені членів Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» (далі — Асоціація) звертаємося щодо механізму нарахування ПДВ щодо медичних виробів у період з 01.07.2014 р. до 03.07.2014 р. у зв’язку зі зміною ставки ПДВ.
Верховна Рада України 27 березня 2014 р. прийняла Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким, зокрема, встановлено, що з 1 квітня 2014 р. підлягають обкладенню ПДВ у розмірі 7% операції з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Як відомо з офіційних джерел, з метою усунення подвійного трактування Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» Верховною Радою України 10 квітня 2014 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства», який набрав чинності 19 квітня 2014 р. Зазначеним законом, зокрема, передбачено застосовування ставки ПДВ у розмірі 7% за операціями з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Так, 23 квітня 2014 р. Уряд прийняв відповідну постанову № 118, якою затверджено перелік виробів медичного призначення, щодо яких застосовується 7% ставка ПДВ, що набула чинності з 26 квітня 2014 р. й діяла до 1 липня 2014 р.
Механізм нарахування ПДВ щодо медичних виробів у період з 01.04.2014 р. до 26.04.2014 р. у зв’язку зі зміною ставки ПДВ був роз’яснений Міністерством доходів і зборів України шляхом надання відповіді на інформаційний запит Асоціації (лист від 16.06.2014 р. № 5341/10/26-15-11-01-06 на № 42 від 15.05.2014 р.).
Як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2014 р. № 216 було затверджено новий Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 7%.
Зазначена постанова була опублікована на с. 20 офіційного видання — газети «Урядовий кур’єр» № 116 від 02.07.2014 р.
Відповідно до п. 1 параграфу 31 Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою від 18 липня 2007 р. № 950, постанова Уряду набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше цього дня. Постанови Кабінету Міністрів публікуються в офіційних виданнях — «Офіційному віснику України» та газеті «Урядовий кур’єр».
Натомість п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2014 р. № 216 передбачено, що вона набирає чинності з 1 липня 2014 р.
Разом з тим ст. 2 Митного кодексу України передбачено, що нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дати їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Нормативно-правовий акт з питань державної митної справи, який вступає в силу з дня офіційного опублікування, вважається чинним з 00:00 дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Якщо день набрання чинності нормативно-правовим актом з питань державної митної справи визначено конкретною датою, цей акт вважається чинним з 00:00 зазначеної дати.
Внаслідок виникнення таких юридичних колізій та неоднозначностей щодо набуття чинності постановою КМУ від 01.07.2014 р. № 216 і, відповідно, пов’язаного з нею застосування податкового та митного законодавства члени Асоціації вкрай стурбовані та занепокоєні через юридичну відповідальність за правильність застосування механізму нарахування ПДВ за операціями з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів у період з 01.07.2014 р. до 03.07.2014 р. у зв’язку зі зміною ставки.
З огляду на зазначене вище, з метою належного виконання вимог податкового законодавства України операторами ринку медичних виробів
ПРОСИМО:
1. Міністерство доходів і зборів України надати вичерпну публічну інформацію, що знаходиться у володінні, щодо
1.1) механізму нарахування ПДВ за операціями з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів у період з 01.07.2014 р. до 03.07.2014 р. у зв’язку зі зміною ставки ПДВ;
1.2) необхідності здійснення переоцінки операторами ринку товарних залишків медичних виробів із зазначенням механізму такої переоцінки;
1.3) застосування вимог нормативно-правових актів щодо відображення у касовому чеку відомостей про: код ставки ПДВ за одиницею товару, загальну суму ПДВ за кожною позицією (групою товарів), загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням ПДВ.
2. Враховуючи, що постанова КМУ від 01.07.2014 р. № 215 відтерміновує до III кв. 2015 р. перехід від державної реєстрації до процедури оцінки відповідності медичних виробів, і, як наслідок, продовжує дію механізму державної реєстрації медичних виробів до цього строку, Державну службу України з лікарських засобів надати вичерпну публічну інформацію, що знаходиться у володінні, та повідомити про це в копії Міністерство доходів і зборів України щодо підтвердження належності продукції до медичних виробів одним з документів, визначених постановою КМУ від 01.07.2014 р. № 216, а саме:
свідоцтвом про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердженням про його державну реєстрацію — для виробів, які пройшли процедуру державної реєстрації в установленому порядку, або
декларацією про відповідність — для медичних виробів, які пройшли добровільну процедуру оцінки відповідності згідно з Технічними регламентами, оскільки згідно з постановою КМУ від 01.07.2014 р. № 215 обов’язкове застосування вимог Технічних регламентів було перенесено на III кв. 2015 р., або
заявою про медичні вироби особливого призначення — для виготовлених на замовлення або призначених для оцінки характеристик відповідно до Технічних регламентів.
3. Міністерство доходів і зборів України та Державну службу України з лікарських засобів за результатами розгляду цього запиту надати відповідь у термін, передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Д. Дорощук,
Виконавчий директор Асоціації
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держлікслужба України)
Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»
Держлікслужба України на лист від 03.07.2014 р. № 55 в межах компетенції повідомляє.
Дія постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2014 р. № 216 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» поширюється, зокрема, на медичні вироби, що пройшли процедуру державної реєстрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 р. № 1497 «Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення» та підпадають під визначення:
«медичний виріб» — у значенні, наведеному в пп. 9 п. 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753;
«медичний виріб для діагностики in vitro (клінічної лабораторної діагностики)» — у значенні, наведеному в пп. 9 п. 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754;
«активний медичний виріб, який імплантують» — у значенні, наведеному в пп. 2 п. 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755.
Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2014 р. № 215 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» відтерміновано введення обов’язкового застосування технічних регламентів у сфері медичних виробів.
Враховуючи добровільність застосування зазначених технічних регламентів до 01.07.2015 р. обов’язковим документом, який підтверджує належність продукції до медичних виробів, є свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про його державну реєстрацію; необов’язковими є декларація про відповідність та заява про медичні вироби особливого призначення.
Заступник Голови А.Д. Захараш

Ответить

Вернуться в «Государственное регулирование»